http://shop.softgozar.com/probuy.php?bz=28246&id3=26659 http://www.20st.ir/marketing.php?wid=56080&Bname=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C#L5 دزد و ملا - پسر محلاتی

تاريخ : ۳ شهریور ۱۳۸٩ | ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد سلطان احمدی

روزی ملانصرالدین در فصل تابستان به مسجد رفت و پس ار نماز

و استماع موعظه در گوشه ای از مسجد خوابید و کفشهای خود

را روی هم گذاشته زیر سرنهاد .همینکه به خواب رفت و سرش

از روی کفشها رد شده و به روی حصیر افتاد وکفشها از زیر

سرش خارج شدند. دزد آمد و کفشها رابرداشت و برد . وقتی ملا

بیدار شد و کفشها را ندید دانست مطلب ازچه قرار است .پس

برای فریب دادن و بهچنگ آوردن دزدتدبیری اندیشید و پیش

خودخیال کرد که لباس هایم را ازتنم بیرون میآورم و آنرا تانموده و

زیر سر میگذارم و خود را به خواب میزنم و سرم را از روی لباسها

پایین میاندازم دراین موقع دزد میآید و دست دراز میکند که ل

باسها را بیرد ومن مچ او را فورا میگیرم. و همین کار را کرداما از

قضا درخواب عمیقی فرورفت .وقتی ازخواب بیدار شد دید

لباسهارا هم برده اند.  • نوراندیشان
  • قالب میهن بلاگ
  • کارت شارژ همراه اول
  • http://www.20st.ir/marketing.php?wid=56080&Bname=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C#L5