بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی  سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی ، نتایج ارزیابی عملکرد آموزش وپرورش شهرستان محلات در زمینه فعالیت های آموزشی ، پرورشی واداری در سال تحصیلی88-87 در مقایسه با سال قبل 90/38امتیاز ارتقاء یافت

/ 0 نظر / 3 بازدید