شجاعت یعنی این...

در یکی از دبیرستان ها هنگام برگزاری امتحانات سال ششم دبیرستان به

عنوان موضوع انشا این مطلب داده شد که ”شجاعت یعنی چه؟”

محصلی در قبال این موضوع فقط نوشته بود : ”شجاعت یعنی این”

و برگه ی خود را سفید به ممتحن تحویل داده بود و رفته یود !

اما برگه ی آن جوان دست به دست دبیران گشته بود و همه به اتفاق و بدون

استثنا به ورقه سفید او نمره 20 دادند .

فکر میکنید اون دانش آموز چه کسی می تونست باشه؟دکتر علی شریعتی

/ 1 نظر / 5 بازدید
چترنجات

[خوشمزه]چیکار کنیم ما محلاتیا همه امون هنرمندیم خیلی وبلاگ قشنگی داری خوشحال میشم بهم سری بزنید!!![قلب]