کاش می شد سرزمین عشق را در میان گام ها تقسیم کرد


                                کاش می شد با نگاه شاپرک عشق را بر آسمان تفهیم کرد


کاش می شد با دو چشم عاطفه قلب سرد آسمان را ناز کرد


                               کاش می شد با پری از برگ یاس تا طلوع سرخ گل پرواز کرد


کاش می شد با نسیم شا مگاه برگ زرد یاس ها را رنگ کرد


                               کاش می شد با خزان قلب ها مثل دشمن عاشقانه جنگ کرد


کاش می شد در سکوت دشت شب ناله ی غمگین باران را شنید


                               بعد ، دست قطره ها یش را گرفت تا بها ر آرزوها پر کشید


کاش می شد مثل یک حس لطیف لابه لای آسمان پرنور شد


                               کاش می شد چا در شب را کشید از نقاب شوم ظلمت دور شد


کاش می شد از میا ن ژاله ها جرعه ای از مهر با نی را چشید


                               در جواب خوبها جان هدیه داد سختی و نا مهربانی را شنید

/ 0 نظر / 2 بازدید