سه میلیون و700هزار گل آپارتمانی در محلات تولید شد

سه میلیون و700هزار گل آپارتمانی در محلات تولید شد
مدیر جهاد کشاورزی محلات گفت : سه میلیون و700هزار گلدان انواع گل آپارتمانی از ابتدای سال جاری تاکنون در این شهرستان تولید شده است .
"علی صفری " افزود : این گل ها شامل یوکا ،دیفن باخیا ،آگلونما و نخل زینتی است که ضمن مصرف داخلی کشور به کشورهای امارات ، آسیای میانه ،هلند ،فرانسه ،قطر و عراق نیز صادر شده است.
وی ادامه داد: تنها در سه ماه گذشته از محل صدور 95هزار گلدان آپارتمانی به کشورهای یاد شده ، یک میلیون و400هزار دلار عاید گلکاران شده است .
صفری یاد آورشد: 14 درصد از گلهای آپارتمانی کشور در این شهرستان تولید می شود و بیش از 700واحد گلخانه ای در این شهرستان وجود دارد.
حدود 40 درصد از جمعیت فعال شهرستان محلات در بخش گل وگیاه شاغل هستند
علی اسکندری 4/11/88

/ 0 نظر / 3 بازدید