خدا با ماست ... God is with us

پرتو آفتاب، پرده نور، جواهری های کوچک بی شمار، جواهرهای رقصان،

جواهری چون سکه ای درخشان، که تمام این توصیف های نورانی در نهایت

درخشش، به خدا می رسند. نگاهش به سقف آسمان افتاد و چشم بزرگ خدا

[چشم جهان بین] را که در آن بالا می درخشید دید. پا بر بام آسمان گذاشت و

در برابر چشم خدا ایستاد.

الهی به حقیقت باب الحوائج، ظهور چشم خدا [امام زمان] را حاجت اول و آخر

ما قرار ده

 

خدا با ماست

/ 0 نظر / 3 بازدید