یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم

یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم


                 گر که در خویش شکستیم صدایی نکنیم

پر پروانه شکستن هنر انسان نیست ؛
                 گر شکستیم زغفلت من و مایی نکنیم
یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم ؛
                 وقت پرپر شدنش ساز و نوایی نکنیم
یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند ؛
                 طلب عشق زهر بی سر و پایی نکنیم ...


هر کس بد ما به خلق گوید
ما صورت او نمی خراشیم
ما خوبی او به خلق گوییم
تا هر دو دروغ گفته باشیم

/ 0 نظر / 14 بازدید