راهپیمایان محلاتی آتش زدن قرآن کریم رامحکوم کردند.

روزجمعه۲۶شهریورماه نمازگزاران محلاتی پس ازاقامه نمازجمعه اقدام به

برگزاری راهپیمایی برضدتوهین کنندگان به مقدس ترین کتاب آسمانی

نمودند.مردان وزنان مسلمان محلاتی ضمن محکوم کردن این اقدام جنون

آمیزاهانت کنندگان خواستاربرخورد شدیدوزارت امورخارجه ایران

شدند.راهپیمایان دراین راهپیمایی با سردادن شعارهایی ضدآمریکایی

واسراییلی خشم خودراازاین کار بیان داشتند.درپایان این مراسم نیزبیانیه سپاه

ناحیه محلات درمحکوم کردناین حرکت ناشایست قرائت شد. 

/ 0 نظر / 5 بازدید