افزایش قیمت کرایه حمل و نقل مسافر درون شهری چرا ؟؟؟؟؟

ردیف

خودروی عمومی

مسیرها

قیمت مصوب (ریال)

1

 

تاکسی

مسیر شماره 1: کلیه مسیر ها ی تعیین شده در سطح شهر به جزء مسیر شماره 2 و 3

1250

مسیرشماره 2: مرکز شهر به نود دستگاه ، سرچشمه ، دانشگاه پیام نور ، میدان جمهوری اسلامی (محلات سفلی) و بالعکس

1500

مسیر شماره 3: مرکز شهر به دانشگاه آزاد و کوی حجت بریدگی دوم روبروی خیابان شهید کاظمی و بالعکس

2000

2

 

مینی بوس

مسیر شماره 1: کلیه مسیرهای تعیین شده در سطح شهر به جزء مسیر شماره 2

750

مسیرشماره 2: مرکز شهر به دانشگاه آزاد ، سرچشمه ، دانشگاه پیام نور ، کوی حجت ، نود دستگاه ، انتهای کوی مطهری و بالعکس

1000

3

 

آژانس

مسیر شماره 1: کلیه مسیرهای تعیین شده در سطح شهر به جزء مسیر شماره 2 و 3

روز

7500

شب

8500

مسیرشماره 2: سطح شهر به دانشگاه آزاد ، اتحادیه کامیونداران ، دهکده گل ، کوی حجت و بالعکس

روز

۸۵۰۰

حالا این قیمت شورا است قیمت خود رانندگان چقدر است خدا می داند.

کرایه تاکسی دانشگاه آزاد از مهر ٨٨/٢٠٠٠ریال بوده است و حالا که شورا قیمت ها را

تغییر داده احتمالا تاکس دارها هم ۵٠٠ریال برای خودشان اضافه می کنند.

/ 0 نظر / 3 بازدید