جملات زیبا

می گویند : که تنها یک دقیقه طول می کشد تا دوستی را پیدا کنید ،

یک ساعت طول می کشد تا از او قدردانی کنید ،

 اما یک عمر طول می کشد تا او را فراموش کنید.

*****************************************

ما آدما همیشه صداهای بلندو می شنویم؛

پررنگهارو می بینیم

و کارهای سختو دوست داریم

غافل از اینکه خوبها آسون میان؛

بی رنگ می مونن و بی صدا می رن

*****************************************

گر آدمی شاد باشد

حتما کسانی را شاد نموده است

و اگر غمگین باشد،

کسی را غمگین کرده است    ( مولوی)

/ 0 نظر / 2 بازدید