این کاریکاتور رو فقط برای استقلالی های گل زده ام.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
مخبر بسیجی

کیش و مات استاندار در 4 حرکت: وقتی استاندار به ظاهر مقتدر استان مرکزی در 4حرکت اسیر بازی فرماندار خود در دلیجان می شود 1- اولین حرکت: بهترین موقع برای کیش اولیه به استاندار زمان ورود لاریجانی به دلیجان است مراحل: ...پوشش خبری بسیار ضعیف ورود رئیس مجلس به دلیجان ... عدم حضور حتی کارمندان ادارات . ضعیفترین استقبال در استان ...هماهنگی برای نصب پلاکارد پیوستن دلیجان به قم برای عصبانی کردن استاندار با وجود بازرسی شدید و دقیق در محل سخنرانی ... هماهنگی با مجری رسمی برنامه برای همکاری با افرادی که خواستار پیوستن دلیجان به قمند ... کنایه های امام جمعه در خوش آمد گویی به لاریجانی به استاندار 2- حرکت دوم: خطبه 2 بهمن امام جمعه و سخنرانی بر علیه استاندار 3- حرکت سوم: حرکت 3 نفر از صاحبان شهر دلیجان به همراه طوماری که محمدی رئیس شورای شهرستان با وعده های سر خرمن از اعضای شوراهای روستایی گرفته و ......به سوی تهران و رایزنی برای تعلیق حکم فرماندار منصوب استاندار 4- حرکت چهارم دعوت از استاندار برای بدست آوردن دل استاندار تعطیلی تمام ادارات و .... و اجبار همه کارمندان و ... به شرکت در جلسه سخنرانی استاندار برا