تبریک

جناب آقای قاسم رییس اکبری

 

کسب عنوان پرستار نمونه را خدمت شما و

جامعه پرستاری محلات تبریک عرض می نماییم 

/ 0 نظر / 3 بازدید