بر اساس مصوبات شورای سلامت استان مرکزی، شهرستانهای محلات و دلیجان برای اجرای برنامه های شهر سالم در سال جاری انتخاب شدند.

 

              
کارشناس دفتر امور شهری معاونت عمرانی استانداری مرکزی گفت: برنامه های شهر سالم از اولویت های هدف گذاری شده سازمان بهداشت جهانی درکشورهااست به گزارش محلات سیتی :"زهرا کسایی پور" افزود: شهرستان های ساوه و خمین تاکنون از برنامه های شهر سالم بهره مند شده اند و امسال نیز به مناسبت شعار بهداشت جهانی "هزار شهر ، هزار زندگی" دو شهرستان محلات و دلیجان انتخاب شده است.
وی گفت: برنامه های مداخله ای - مشارکتی شهرسالم برای شهرستانهای تفرش، آشتیان و شازند نیز پیش بینی شده که سال آینده اجرایی خواهد شد.
وی افزود: به منظور پیشبرد با کیفیت برنامه های شهر سالم در استان مرکزی ایجاد دبیرخانه استانی شهر و روستای سالم با پیش بینی اعتبار از محل درآمدهای شهرداریها و تشکیل صندوق توسعه روستا و شهرستان ضروری است.
وی گفت: برنامه های شهر سالم در قالب کمیته های هشتگانه خدمات و عمران شهری، اشتغال، بهداشت و درمان و محیط زیست، آسیب های اجتماعی، تغذیه، بهبود وضعیت، مسکن، آموزش و فرهنگی با مشارکت دستگاههای اجرایی، تشکل های مردم نهاد و مردم انجام می شود.
وی اضافه کرد: رویکرداین برنامه ها توانمندسازی در حوزه سلامت با استفاده از مشارکت مردمی است و در مناطق روستایی بیشتر آگاهی رسانی و اجرای برنامه ها با مشارکت گروه زنان در خانواده انجام می شود.
وی گفت: تاکید برنامه های شهر سالم بر اولویت و نیازسنجی مقوله سلامت توسط مردم و درگیرکردن بخش های مختلف جامعه در این زمینه است.

/ 0 نظر / 2 بازدید