اهدا زمین توسط یکی از خیرین به آموزش و پرورش محلات

در هفته گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش و همزمان با ولادت با سعادت حضرت امام محمد باقر (ع)  یک قطعه زمین توسط خانواده مرحوم محمدی جهت احداث مدرسه به آموزش و پرورش شهرستان محلات اهدا گردید.

در روز دوشنبه 28 دیماه ، خانواده محترم مرحوم میرزاآقا میرزایی ( محمدی) شامل آقایان غلامرضاو ابوالفضل محمدی ، خانمها میمنت میرزائی و صغری محمدی قطعه زمینی را به مساحت  1600 متر مربع واقع در خیابان امام خمینی (ره) جنب اداره پست جهت امر مدرسه سازی به مدیریت آموزش و پرورش محلات اهداء و جهت ساخت آموزشگاه در محل مذکور اعلام آمادگی نمودند.

/ 0 نظر / 3 بازدید