یه روز به یه مرد یه اسب می دن که برای اولین بار اسب سواری کنه اون هم بدون

زینخلاصه مرد سوار اسب میشه و اسب همینطور که یورتمه می ره مرد به طرف عقب

سرمی خوره تا اینکه پس از مدتی به انتهای اسب (دم اسب) می رسه.

ناگهان داد می زنه: این اسب تموم شد یکی دیکه بیارین!!! 

**************************************
یکی رفت انگلیس. صبح پاشد با زنش رفت بیرون توی خیابون. 

یه مرده از کنارشون رد شد و گفت: «گود مورنینگ سر». اون جواب داد: «سر

مورنینگ گود»! 

زنش پرسید اوا آقا جعفر چی شد؟ 

گفت هیچی! این یارو انگلیسیه گفت: «سلام علیکم» و منم بهش گفتم: «علیکم

سلام» 


/ 0 نظر / 2 بازدید