هیات ویژه بازرسی به اراک می آید

یک منبع آگاه به کارگر89 اطلاع داده است که به زودی یک هیات ویژه بازرسی از طرف رییس جمهور به اراک می آید تا  به شکایت کارگران شرکتهای صنایع و آونگان رسیدگی کند

 

.

این منبع مطلع گفت که چند وقت پیش جمعی از کارگران یکی از این شرکتها با ارسال نامه ای به دفتر دکتر محمود احمدی نژاد از دست چند نفر از مدیران شکایت کرده اند. هیات ویژه قرار است با کارگران و بانکهایی که بی حساب کتاب به کارفرمایان بی تعهد شرکتهای واگذار شده وام دادند گفتگو کنند. سخنان مسولین استان برای باز پس گیری وام این بانکها  از شرکتها با این بازرسی بی ارتباط نیست.

گفته می شود فعالیت یکی از سالنهای تولیدی  شرکت آونگان که با تبلیغات زیادی شروع شده بود متوقف شده و نبشی های تهیه شده برای راه اندازی برای کار یک روز هم کافی نبوده و این برنامه تبلیغاتی برای جلب نظر بانکها برای وام دادن و فریب دولت در سفر دور سوم بوده که با عقب افتادن سفر این فریبکاری با شکست روبرو شده است. خریداران آونگان تا حالا بیش از 50 میلیارد تومان برای راه اندازی این شرکت  وام گرفته انداین در حالی است که کل شرکت را 12 میلیارد نومان قسطی خریدند .

 

  

/ 0 نظر / 4 بازدید