دروغگو را از روی دست خطش بشناسید!

پژوهشگران با انتشار مقاله‌ای در مجله علمی و معروف ساینتیفیک

آمریکن تصریح کردند که ویژگی‌های فیزیکی دست خط افراد می‌تواند به

ما بگوید که فرد مورد نظر صداقت داردیا نه!

جیل لوریا، محقق اصلی این پژوهش می‌گوید: «تحلیل دست خط» در

نهایت می‌تواندسایر روش‌های دروغ‌سنجی را تکمیل کند و چه بسا بعد

جدیدی را هم به روش‌های قبلی اضافه کند، چون این روش بر خلاف

تقریبا تمام تکنیک‌های قبلی، وابستگی به ارتباطات کلامی و گفتاری

نیست.این محققان با تجزیه و تحلیل ویژگی‌های فیزیکی دست خط‌ها

می‌توانند بگویند نویسندگان آنها دروغ می‌گویند، یا صادق هستند.

لوریا می‌گوید: دروغ نگفتن بیش از گفتن حقیقت به منابع ادراکی نیاز

دارد. شما باید داستانی را خلق کنید و مطمئن باشید که با خودتان تضاد

ندارد.حسگرهای فشار می‌توانند شرایط ذهنی حاکم بر شما در هنگام

نوشتن را در دست خطتان شناسایی کنند.

/ 0 نظر / 4 بازدید