همایش شوراهای دانش آموزی در محلات برگزار شد 

  

اولین همایش اعضای  شوراهای دانش آموزی با حضور مدیر آموزش و پرورش ، معاون پرورشی  و کارشناس فرهنگی هنری شهرستان محلات در سالن جلسات آموزش و پرورش برگزار شد. 
این گردهمایی درروز سه شنبه 8 آذر ماه با حضور شوراهای دانش آموزی مدارس متوسطه وبه منظور انتخاب مشاورین مدیر آموزش و پرورش وتشکیل شورای شهرستان برگزار شد.در این گردهمایی پس از صحبت ها و رهنمودهای مدیر و معاون پرورشی ، نمایندگان شوراهای هرمدرسه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های سال گذشته ، اهم برنامه ها و فعالیت های سال جاری را بیان داشتند. در پایان انتخابات انجام شد وافرادذیل به عنوان اعضای شورای شهرستان معرفی شدند:

1- فاطمه حسنی (نشاط) 2- زهرا اسماعیلی ( دکترحسابی) 3- شهرزادپارسافر (پروین) 4- فاطمه عرب(تربیت) 5- علی شاهرخی (امام خمینی ) 6- محمدرضا کاکایی (الغدیر) 7- عادل ملک محمدی (بهشتی) 

/ 0 نظر / 2 بازدید