مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال

شیر افریقایی هر شب که می خوابد می داند که فردا باید از تند ترین غزال افریقایی کمی تند تر بدود تا از گرسنگی نمیرد.

وغزال آفریقایی هر شب که می خوابد می داند که فردا باید از تند ترین شیر آفریقایی کمی تند تر بدود
تا کشته نشود .

 مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال ، مهم این است که اگر میخواهی به هدفت برسی فردا را  تند تر بدوی
/ 0 نظر / 5 بازدید