متن سنگ قبر هنرمندان

متن سنگ قبر خسرو شکیبایی

                   در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد

                          عشق پیدا شدوآتش به همه عالم زد

 

متن سنگ قبر حافظ

                          بر سر تربت ما چون گذری همتی خواه

                   که زیارتگه رندان جهان خواهد بود

متن سنگ قبر شاپور

                       قلبم پر جمعیت ترین شهر دنیاست.

متن سنگ قبر سهراب سپهری

         به سراغ من اگر می آیید

نرم و آهسته بیایید

                                    مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

متن سنگ قبر منوچهر نوذری

                                     زحق توفیق خدمت خواستم دل گفت پنهانی

                                     چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی

/ 2 نظر / 5 بازدید
شایان

kheili ali bood eival haji

انسیه

جالب بود ولی میگن خوندن متن سنگ قبر حافظه را کم میکنه دیگه نخونید لطفا