واگذاری مدیریت مرکز آموزش فنی و حرفه ای

واگذاری مدیریت مرکز آموزش فنی و حرفه ای واحد خواهران محلات به بخش خصوصی
در راستای اصل 44 قانون اساسی مدیریت مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران محلات به شرکت ماهان افروز محلات واگذار گردید

                               


/ 0 نظر / 3 بازدید