مشکلاتی که در شهرستان بیداد می کند و مسئولین به فکر آن

نیستند چیست؟

نداشتن مکان های تفریحی برای جوانان

نداشتن سینما

نداشتن خیابان های سالم

آیا تا به حال با خود فکر کرده اید که چرا جوانان شهرستان فقط

در مسیر چهار راه تا میدان هستند؟

/ 0 نظر / 2 بازدید