اگه قرار باشه ظرف 24 ساعت دنیا به پایان برسه

 

تموم خطوط تلفن،تالارهای گفتگو و ایمیلها اشغال می شه....

 

همه جا پر میشه از این که:

 

رنجوندمت،پشیمونم،منو ببخش

 

تو را عاشقانه می پرستم

 

مراقب خودت باش.

 

اما بین این همه پیام یکی تکون دهنده تره:

 

همیشه عاشقت بودم ولی هیچ وقت بهت نگفتم!  

 

پس عشق و محبت را تقدیم آنکس که دوستش داریم کنیم

شاید که دیگر فردایی نباشد.

/ 2 نظر / 3 بازدید
هستی

چه قدر سخت شده راه بردن دوچرخه ی دوستی من و تو یا من خیلی خسته شدم یا شیب جاده خیلی زیاد شده و یا شاید هم تو دیگه رکاب نمی زنی ___$ ?????? من آپـــــــــــــــــــــــــــم _$?????? من آپـــــــــــــــــــــــــــم $?????? من آپـــــــــــــــــــــــــــم _$?????? من آپـــــــــــــــــــــــــــم ___$?????? من آپـــــــــــــــــــــــــــم ______$?????? من آپـــــــــــــــــــــــــــم ________$?????? من آپـــــــــــــــــــــــــــم ___________$?????? من آپـــــــــــــــــــــــــــم _____________$?????? من آپـــــــــــــــــــــــــــم ______________$?????? من آپـــــــــــــــــــــــــــم ______________$?????? من آپـــــــــــــــــــــــــــم ______________$?????? من آپـــــــــــــــــــــــــــم _____________$?????? من آپـــــــــــــــــــــــــــم ___________$?????? من آپـــــــــــــــــــــــــــم ________$?????? من آپـــــــــــــــــــــــــــم ______$?????? من آپـــــــــــــــــــــــــــم ___$?????? من آپـــــــــــــــــــــــــــم _$?????? من آپــــــــــــــ

آشنا

خجالت بکش......