امروز وباحضور نماینده محترم مردم محلات ودلیجان دکتر سلیمی وفرماندارمحترم آقای یارمحمدی ومهندس کردی مدیرعامل برق منطقه ای باخترواعضای شورای اسلامی شهر های محلات ونیم ور و تعدادی ازمتخصصین ازمراحل پیشرفت  پست ۴۰۰برق شهرستان محلات بازدید به عمل آمد.دراین بازدید گزارشی توسط مهندس کردی ارایه گردیدونکته قابل توجه  اینکه مهندس کردی یکی ازدلایل پیشرفت قابل توجه این پروژه را همکاری وفرهنگ بالای مردم شهرستان محلات رابیان داشت همچنین درادامه ی جلسه دکتر سلیمی از اختصاص مبلغ بیست ملیاردتومان به این پروژه خبردادودرپایان هم یارمحمدی فرماندار محترم ضمن خسته نباشید به مسئولین امر موفقیت این عزیزان رااز درگاه خداوند خواستار شد.  

/ 0 نظر / 2 بازدید