خواب تو بیدار توام
فقط سزاوار توام
حافظ اسرار توام
بخوان که تکرار توام
باد به خانه می رسد
گل به جوانه می رسد
هق هق شب ترانه ها به عاشقانه می رسد
تو ای خود صدا
صدا بزن مرا
ببین دل مرا      بزن به دریا
من که بریده از منم         در عطش رسیدنم به تو چرا نمی رسم
چرا چرا نمی رسم

/ 0 نظر / 2 بازدید