فرماندارمحلات:افق روشنی پیش روی تجار این شهرستان با صربستان است

 فرماندار محلات گفت: با توجه به بازدید به عمل آمده از نوع فعالیت، قابلیت و توانمندیهای این شهرستان از سوی صنعتگران و تاجران صرب، افق روشنی پیش روی همکاری تجار محلاتی با کشور صربستان قرار دارد.
 
 


ادامه مطلب

/ 0 نظر / 3 بازدید