مدیر جهاد محلات :10هزارتن چغندرقند دراین شهرستان برداشت شد

مدیر جهاد کشاورزی محلات گفت :10هزار تن محصول چغندرقند از سطح زیر کشت 180هکتار ازاراضی کشاورزی این شهرستان برداشت شد.
"علی صفری "با بیان اینکه این میزان تولید در مقایسه با پارسال 48درصد کاهش دارد افزود :پارسال 19هزار تن چغندرقند توسط بهره برداری برداشت شد.
وی علت کاهش تولید را خشکسالی وکاهش سطح زیر کشت ، بیان کرد وگفت :این مشکلات باعث شده استقبال کشاورزان از کشت این محصول کاهش یابد.
وی اظهارداشت :میانگین تولید این محصول در هر هکتار 60 تن است وبرداشت این محصول هر ساله از اواخر آبان ماه به مدت یک ماه شروع می شود.
شهرستان محلات هرساله بالاترین سطح زیر کشت وتولید چغندرقند در سطح استان مرکزی را دارد.

/ 0 نظر / 2 بازدید