جلسه پرسش وپاسخ

باحضور نماینده محترم جناب آقای دکترسلیمی

وفرماندارمحترم جناب آقای یارمحمدی

پنج شنبه شب۶/٣/٨٩ بعداززنمازمغرب وعشاءدرمسجدجامع محلات سفلی

/ 0 نظر / 2 بازدید