شمار گلهای داوودی اصلاح شده در محلات به 850 نوع رسید
رییس ایستگاه ملی تحقیقات گل وگیاه زینتی شهرستان محلات گفت :شمار گلهای داوودی اصلاح شده در این ایستگاه به 850 نوع رسید .

/ 0 نظر / 2 بازدید