بوی عیدی .... بوی توپ... بوی کاغذ رنگی                         

                                                                                 

                بوی تند ماهی دودی وسط سفره ی نو...                                  

                                                                       

                                       بوی یاس جانماز ترمه ی مادر بزرگ.... 

                                                    

                                                   بوی اسکناس تا نخورده ی لای کتاب....

          

                           با اینا زمستونا سر میکنم.              

                                      با اینا خستگیما در میکنم       

/ 1 نظر / 2 بازدید
هستی

فرقـے نمـے کند !! بگویم و بدانـے ...! یا ... نگویم و بدانـے..! فاصله دورت نمی کند ...!!! در خوب ترین جاﮮ جهان جا دارﮮ ...! جایـے که دست هیچ کسـے به تو نمـے رسد.: دلــــــــــــــم..... آپمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم