کدامین گناه؟

نمیخوام گله کنم، نمیخوام غر بزنم، نمیخوام ناراحتی کنم، نمیخوام بی تفاوت از زندگیم بگذرم، نمیتونم بی تفاوت باشم.

خسته ام، خسته ام!

از کوچیکی دلم خسته ام، از بی وفایی آدما خسته ام،از نامهربونی ها خسته ام، از این همه سؤال بی جواب خسته ام، از چشم های قرمز و پف آلود صبح ها خسته ام!

از زور خسته ام، از ظلم خسته ام، از جنگ خسته ام، از بی مهری خسته ام!

از بی هدفی خسته ام، از سردرگمی خسته ام، از بغض گلوم خسته ام، از ترس خسته ام، از حرف نزدن خسته ام، از غصه خوردن خسته ام!

من چه کرده ام که زندگی ام همچون کلافی سردر گم پیچیده است.

بی آنکه بدانم میچرخد،میبرد مرا از اینجا به دوردست ها و همچنان من سردرگمم!

گناه من بیش از خوردن میوه ممنوعه بود؟؟؟!!!

من از کلاف سردرگم ترم! می پیچم و نمیدانم باز میشوم یا پیچیده تر؟!!!!

/ 0 نظر / 4 بازدید