علت مرگ مغزی عسل بدیعی

فارس نوشت: 

هماهنگ‌کننده پیوند اعضاء در بیمارستان مسیح دانشوری گفت:

مراحل قانونی و تائید نهایی مرگ مغزی «عسل بدیعی» بازیگر

سینما امروز انجام شده و به احتمال زیاد برداشت اعضای وی

برای پیوند فردا آغاز می‌شود. 

مجید درگاهی در مورد علت اصلی مرگ مغزی شدن «عسل

بدیعی» بازیگر سینما اظهارداشت: نامبرده روز دهم فروردین

دچار سردردهای شدید شده که با بررسی‌های ما مشخص شد

این سردردها به دنبال پارگی عروق مغز بوده است که به تدریج

روند تخریب مغز ادامه یافته تا اینکه روز یادهم فروردین سطح

هوشیاری این بازیگر سینما به حدی پایین می‌آید که نامبرده به

کما می‌رود. 

وی با تاکید بر اینکه برخی علت مرگ مغزی شدن «عسل

بدیعی» را مسمومیت یا اوردوز دارویی عنوان می‌کنند، افزود:

طبق آزمایشهای ما و سنجش سطح سرمی داروها اصلاً

مسمومیت دارویی یا اوردوز صحت ندارد. 


وی ادامه داد: نامبرده روز یازدهم به بخش آی‌سی‌یو بیمارستان

لقمان منتقل شد و با تائید شدن اولیه مرگ مغزی او، شب

گذشته به بیمارستان مسیح دانشوری برای شروع مراحل

قانونی پیوند اعضاء انتقال داده شد. 

به گفته هماهنگ‌کننده پیوند اعضاء در بیمارستان مسیح

دانشوری، کلیه‌ها، کبد و نسوج نرم مانند قرنیه تاکنون قابل

برداشت هستند و قلب و ریه هم تا این لحظه طبق آزمایشات

برای پیوند مناسب است اما تا لحظه آخر قابل پیش‌بینی نیست. 

درگاهی خاطرنشان کرد: به احتمال زیاد برداشت اعضای این

بازیگر سینما برای پیوند از فردا در این بیمارستان آغاز می‌شود. 

/ 0 نظر / 4 بازدید