هنرمند یعنی این...

هنر نمائی دیگر از یک راننده بانو : طنز ایران

و این هم یک هنرنمایی دیگر از یک بانوی ایرانی...

واقعا که کمتر کسی می تواند اینگونه هنرمند باشد.

/ 1 نظر / 4 بازدید
یک پسر همشهری

در این که این کارهای خطیر و مهم فقط از خانم ها بر میاد که ما هیچ شکی نداریم.... ولی فقط 1 مساله ی کوچیک باقی می مونه ! و اون هم این که این تصویر اصلا ایران نیست , بلکه آمریکا هستش.. پس شاید راننده اون ماشین یک خانم ایرانی نبوده؟!! ولی ما چون از این افتخارات زیاد نداریم, پس اون رو به نام بانوان محترم ایرانی ثبت می کنیم...