تودیع و معارفه رئیس اداره بهزیستی شهرستان محلات

مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره بهزیستی شهرستان محلات در فرمانداری این شهر ستان انجام شد و طی این مراسم خانم فرشته نیکویی به عنوان سرپرست اداره بهزیستی شهرستان محلات منصوب گردید .

/ 0 نظر / 2 بازدید